Nyströms Besiktning

besiktning av lekredskap och utegym 

Säkerhetsbesiktningar

Nyströms Besiktning AB genomför säkerhetsbesiktning av lekredskap och utegym. Både lekplatsbesiktning samt utegymsbesiktning utförs av certifierade besiktningsmän (RISE Research Institutes of Sweden AB) enligt SS-EN 1176, 1177 och SS-EN 16630:2015.

Vi utgår ifrån Norrköping men jobbar i större delen av södra Sverige som exempel Stockholm, Nyköping, Linköping, Västerås och Jönköping. 

Anlita oss för säkerhets skull!

lekplatsbesiktning

Lekplatser

Lekplatsbesiktning är ett viktigt uppdrag för att lekplatserna ska få fortsätta vara just det de är ämnade för. Att se barn leka och ha roligt gör oss glada, och med dagens stora variation av lekplatser och leutrustning så finns mer än någonsin förutsättningar för att barnen ska få utlopp för sin lekfullhet och livliga kreativitet. Vi ser till att lekplatserna håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att barn fortsatt ska kunna leka utan att onödiga incidenter sker.

utegym fitness

Utegym & Fitness

Den mångfald av av utegym och fitness anläggningar som vi ser utomhus idag bidrar fantastiskt mycket till att möjliggöra bättre hälsa och välmående åt många. För att upprätthålla säkerheten på redskapen som används krävs emellanåt besiktning av dem. Här kommer vi på Nyströms besiktning in i bilden med vår mångåriga erfarenhet kring besiktning av utegym och fitnessredskap stationerade i utomhusmiljö. Vi kan det här med säkerhetsbesiktningar!

Vi utför även:

  • Konsultation
  • Ritningsgranskning
  • Utbildningar
  • HIC-provning av underlag

Ring Nyströms Besiktning

Adress:

Östra Ny Olofstorp 4
610 27 Vikbolandet