Varför ska man besiktiga?

varför besiktiga

Vi hjälper dig som är markägare

Det är alltid markägarens ansvar att se till att lekplatsen/utegymmet är säkert. Definitionen på säker är i det här fallet; ”tillstånd av att vara skyddad mot kända faror som sannolikt kan utgöra skada”

Som certifierad besiktningsman följer man standarden SS-EN1176, 1177:202 vid besiktning av lekplatser och lägger till SS-EN 16630:2015 vid besiktning av fitness och utegym.

På Nyströms Besiktning besiktigar vi även utrustning för Parkour och Multisport.

Kravet på att besiktiga kommer med stöd i flertalet lagar och förordningar:

N

Plan och Bygglagen

N

Ordningslagen

N

Boverkets byggregler (BBR)

N

Produktsäkerhetslagen

N

Produktansvarslagen

Vi utför även:

  • Konsultation
  • Ritningsgranskning
  • Utbildningar
  • HIC-provning av underlag

Ring oss för kontakt direkt

Adress:

Nyströms Besiktning AB
Östra Ny Olofstorp 4
610 27 Vikbolandet